آرشیو متن ترانه های فارسی

FA lyric

داریوش - خون بازی

آخرین سنگر سکوته........حق ما گرفتنی نیست 

آسمونشم بگیری......این پرنده مردنی نیست 

آخرین سنگر سکوته.......خیلی حرفا گفتنی نیست 

ای برادرای خونین......این برادری تنی نیست 

موج دستای منو تو .....دست دریارو گرفته 

عکس تو با سرمه ی خون.......... چشم دنیارو گرفته 

ما که از آوارو ترکش.......همرو به جون خریدیم 

تو بگو هم سنگر من..........ما تقاص چیو میدیم 

آخرین سنگر سکوته........حق ما گرفتنی نیست 

آسمونشم بگیری......این ژرنده مردنی نیست 

آخرین سنگر سکوته.......خیلی حرفا گفتنی نیست 

ای برادرای خونین......این برادری تنی نیست 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 22:46  توسط  FA lyric  |