آرشیو متن ترانه های فارسی

FA lyric

مهرشاد - آلبوم چشمک

مهرشاد - البوم چشمک

هواتو دارم 
عاشق و معشوق
مثلا
منو دل ديونه 
جون عمت
شکر خانوم
شک نکن 
ناز نگات  
چشمک 
منو دل ديوونه

هواتو دارم
بايد که اعتراف کنم تا تورو ديدم قشنگترين جمله رو از دلم شنيدم
گفت خودشه راه درست اومدي اين بار نجنبي باختي
قدم اول و بردار
پا پيش گذاشتم تا بگم عاشقت هستم
نگاه نکن امروز اگه خالي دستم
پاش برسه براي تو کم نميزارم
يه کم هوامو داشته باش هواتو دارم
هواي مارو داشته باش هواتو دارم من توي عشق و عاشقي کم نمي ارم

هواي مارو داشته باش هواتو دارم من توي عشق و عاشقي کم نمي ارم
مهتاب زيبا عزيزم پيش تو هيچه
نسخه شو بايد خيلي زود خدا بپيچه
خوبي تو زياده و فرصت من کم
بهتر تا دير نشده دست به قلم شم
بگم تويي تو همه ي دارو ندارم
رو من حساب کن که توي عشق کم نميارم

هواي مارو داشته باش هواتو دارم من توي عشق و عاشقي کم نمي ارم

هواي مارو داشته باش هواتو دارم من توي عشق و عاشقي کم نمي ارم
بايد که اعتراف کنم تا تورو ديدم قشنگترين جمله رو از دلم شنيدم

گفت خودشه راه درست اومدي اين بار نجنبي باختي
قدم اول و بردار
پا پيش گذاشتم تا بگم عاشقت هستم
نگاه نکن امروز اگه خالي دستم
پاش برسه براي تو کم نميزارم
يه کم هوامو داشته باش هواتو دارم
هواي مارو داشته باش هواتو دارم من توي عشق و عاشقي کم نمي ارم

هواي مارو داشته باش هواتو دارم من توي عشق و عاشقي کم نمي ارم
هواي مارو داشته باش هواتو دارم من توي عشق و عاشقي کم نمي ارم
 

http://dadashim.blogfa.com width=

عاشق و معشوق
بذار لب رو بذارم رو لب تو
بذار بکشم خودمو واسه تو
بذار تا تموم عالم بدونن
عاشق و معشوقيم منو تو
عاشق و معشوقيم منو تو

بيا بيا بيا بيا داد بزنيم
بيا تو کوچه و خيابون جار بزنيم
دين و جون و ايمونم پيشکش تو
آخه عاشق و معشوقيم منو تو

بذار لب رو بذارم رو لب تو
بذار بکشم خودمو واسه تو
بذار تا تموم عالم بدونن
آخه عاشق و معشوقيم منو تو
عاشق و معشوقيم منو تو

تا کي ميخواي رازمون باشه پنهون
رازي که لو رفته پيش اين و اون
من عاشقم تو عاشقي تموم شد
قال قضيه رو بکن تو آسون
من عاشقم تو عاشقي تموم شد
قال قضيه رو بکن تو آسون

بذار لب رو بذارم رو لب تو
بذار بکشم خودمو واسه تو
بذار تا تموم عالم بدونن
آخه عاشق و معشوقيم منو تو
عاشق و معشوقيم منو تو

http://dadashim.blogfa.com width= 
مثلا
مثلا حرفاي تو
کاش ميشد قند و عسل
مياوردم واسه تو
گل سرخ بغل بغل
چي ميشد زندگي ما يه شبه عوض ميشد
ميرسيديم به همون چيزي که خواستيم و نشد
مثلا چشماي تو آبي و مهربون ميشد
حرف عشق من و تو صحبت اين و اون ميشد
ميشديم دو تا قناري يا دوتا کفتر عاشق
واسه ي هرچي حسوده مي شديم آيينه ي دق
مي شديم آيينه ي دق
مثلا حرفاي تو
کاش ميشد قند و عسل
مياوردم واسه تو
گل سرخ بغل بغل
کاش ميشد دنياي ما ديگه انتها نداشت
منو با خودش ميبرد تک و تنها نميذاشت
همه جا شونه به شونه همه جا کنار هم
تو نيام سراغمون حتي باز غصه و غم
ميشديم ليلي و مجنون ميشديم شيرين و فرهاد
ميزديم به قلب تاريخ نميرفتيم ديگه از ياد
نميرفتيم ديگه از ياد

http://dadashim.blogfa.com width=

منو دل ديونه
منو دل ديوونه , اينو خوب ميدونيم
تو ديگه مال من نيستي
دلتنگي شبونه , اين همه بهونه
تو ديگه مال من نيستي

منو دل ديوونه , اينو خوب ميدونيم
تو ديگه مال من نيستي
دلتنگي شبونه , اين همه بهونه
تو ديگه مال من نيستي

ميبيني دختر اين تو بودي که رفتي
ببين دختر اين بادي که به سختي
وزيدي به وقتي , که نبوده وقتي
حالا رفتي و نيست ازت سراغي
همه چي فنا شده و نمونده باقي
همه موندنيامون موند سر دوراهي
خودت گواهي , که نيست گناهي
که رسيد به اينجا , آره به جدايي

منو دل ديوونه , اينو خوب ميدونيم
تو ديگه مال من نيستي
دلتنگي شبونه , اين همه بهونه
تو ديگه مال من نيستي

منو دل ديوونه , اينو خوب ميدونيم
تو ديگه مال من نيستي
دلتنگي شبونه , اين همه بهونه
تو ديگه مال من نيستي

هميشه باشه يادت , فرق من و تو
جووني بودم من هشتم گروي نه
من گروي دنيام , دنياام گروي توست
نداي شبم من , تويي صداي صبح
که نيستش عاقبت و نيست واسه تو
بديامو گفتم , گوش ندادي تو
بي انتقام گفتم , که با من نزن حرف
بي اعتنا به اونا , تو به من دادي خط

منو دل ديوونه , همون دلي که خونه
تو ديگه مال من نيستي
دلتنگي شبونه , اين همه بهونه
تو ديگه مال من نيستي

وقتي قناري عشق , ديگه واسم نميخونه
تو ديگه مال من نيستي
وقتي گل تو باغچه , نميزنه جوونه
تو ديگه مال من نيستي

از روزي که به سادگي , دل منو شکستي
روزي که تو رفتي و با غريبه ها نشستي

تو ديگه مال من نيستي , تو اين ديار بي کسي
تو ديگه مال من نيستي , بياي به دادم برسي

http://dadashim.blogfa.com width=

جون عمت
ديگه بسه تمومش کن نمي خوام نازو افاده
تا همين جا با تو بودن تازه از سرت زياده
تويي که از همه دنيا نوک بيني تو ميبيني
بهت بگم عين حقيقت به دل من نميشيني
هر چي گفتي نه نگفتم پشت ابرو خم نکردم از خودم مايه گذاشتم
از تو چيزي کم نکردم از تو چيزي کم نکردم
شدي مايه ي خجالت واسه شيرين واسه ليلي
ميگي عاشقي هميشه جون عمت!! اره خيلي! اره خيلي!

شدي مايه ي خجالت واسه شيرين واسه ليلي
ميگي عاشقي هميشه جون عمت!! اره خيلي! اره خيلي!
منو دل خسته ميدوني خودتو اخر احساس
تودلت يک گله سنگه توي دستات يه گل ياس
بعد من هر کي و خواستي بي بهونه محکومش کن
من ميرم اخر ولي تو همين الان تمومش کن

هر چي گفتي نه نگفتم پشت ابرو خم نکردم از خودم مايه گذاشتم
از تو چيزي کم نکردم از تو چيزي کم نکردم

شدي مايه ي خجالت واسه شيرين واسه ليلي
ميگي عاشقي هميشه جون عمت!! اره خيلي! اره خيلي!

شدي مايه ي خجالت واسه شيرين واسه ليلي
ميگي عاشقي هميشه جون عمت!! اره خيلي! اره خيلي!

ديگه بسه تمومش کن نمي خوام نازو افاده
تا همين جا با تو بودن تازه از سرت زياده
تويي که از همه دنيا نوک بيني تو ميبيني
بهت بگم عين حقيقت به دل من نميشيني

شدي مايه ي خجالت واسه شيرين واسه ليلي
ميگي عاشقي هميشه جون عمت!! اره خيلي! اره خيلي!

شدي مايه ي خجالت واسه شيرين واسه ليلي
ميگي عاشقي هميشه جون عمت!! اره خيلي! اره خيلي!

شدي مايه ي خجالت واسه شيرين واسه ليلي
ميگي عاشقي هميشه جون عمت!! اره خيلي! اره خيلي!

http://mirsoft.ir width=
شکر خانوم
من باتومشکل ندارم
توشکرخانوممي
محاله باتوبلرزه
دلم ازسايه کمي
من به اون چشماي خوشگل عاشقم
که دلپسنده
بي خيال دنياازتو
نميشم يه لحظه غافل
عزيزم هرجوردلت خواست
ميزنم حرفاموروراست
باتومشکلي ندارم
عشق توواسم يه دنياست
من باتومشکل ندارمتوشکرخانوممي
محاله باتوبلرزه دلم ازسايه کمي
أاااااااااااا
أأأ
أأأ
أأأ
أأأأ
أأأ
أأأ
أأأ
أأأأ
أأأأ
به خنده ي خاطره ها
قدريه قندلباتو
هرچي دارم ازتودارم
حتي اين حال وهواها
توکه عاشق واسيري
يه نمه بهونه گيري
بعدازاين هرچي شنيدي
قول بده جىي نگيري
من باتومشکل ندارم
توشکرخانوممي
محاله باتوبلرزه
دلم ازسايه کمي
من باتومشکل ندارم
توشکرخانوممي
محاله باتوبلرزه
دلم ازسايه کمي
من به اون چشماي خوشگل عاشقم
که دلپسنده
بي خيال دنياازتو
نميشم يه لحظه غافل
عزيزم هرجوردلت خواست
ميزنم حرفاموروراست
باتومشکلي ندارم
عشق توواسم يه دنياست
من باتومشکل ندارم
توشکرخانوممي
محاله باتوبلرزه
دلم ازسايه کمي
من باتومشکل ندارم
توشکرخانوممي
محاله باتوبلرزه
دلم ازسايه کمي
من باتومشکل ندارم
توشکرخانوممي
محاله باتوبلرزه
دلم ازسايه کمي
من باتومشکل ندارم
توشکرخانوممي
محاله باتوبلرزه
دلم ازسايه کمي

http://khafclip.blogfa.com width=

شک نکن
کي به اندازه من دوستت داره
بي تو يک لحظه اي آروم نداره
بي تو که خواب توي چشماش نمياد
اسمي جز اسم تو يادش نمياد

کي روزي 100 دفه قربونت ميره
واسه چشماي قشنگت ميميره
وقتي يک لحظه تو رو دير ميبينه
ديوونه ميشه و پر پر ميزنه

مثل من هيچ کسي عاشق نميشه
نه نميشه نه نميشه
هيچ کسي براي من تو نميشه
نه نميشه نه نميشه

دلم تنگه وقتي جاي ديگه اي
ندارم از تو هرگز گله اي
ندارم به جز تو فکر ديگه اي
آخه تو برام يه چيز ديگه اي

ميدونم سخته که باورم کني
ولي شک نکن به هرچي که ميگم
به خدا قسم که يک موي تو رو
نه به جونم نه به دنيا نميدم

مثل من هيچ کسي عاشق نميشه
نه نميشه نه نميشه
هيچ کسي براي من تو نميشه
نه نميشه نه نميشه

مثل من هيچ کسي عاشق نميشه
نه نميشه نه نميشه
هيچ کسي براي من تو نميشه
نه نميشه نه نميشه

---------

مثل من هيچ کسي عاشق نميشه
نه نميشه نه نميشه
هيچ کسي براي من تو نميشه
نه نميشه نه نميشه

مثل من هيچ کسي عاشق نميشه
نه نميشه نه نميشه
هيچ کسي براي من تو نميشه
نه نميشه نه نميشه

http://dadashim.blogfa.com width= 
 
ناز نگات
اينقده با نازه نگات قلبمو ديوونه نکن با عشوه هات خونه ي قلب
منو ويرونه نکن
اينقده با نازه نگات قلبمو ديوونه نکن با عشوه هات خونه ي قلب
منو ويرونه نکن
دلم هميشه همه جا بهونه ي توداره ماه با تموم ادعاش پيش
تو کم مياره
اينقده با ناز نگات منو ديوونه نکن با عشوه و ناز و ادات دل و
ديوونه نکن
اينقده با ناز نگات منو ديوونه نکن با عشوه و ناز و ادات دل و
ديوونه نکن

دلم هميشه همه جا بهونه ي توداره ماه با تموم ادعاش پيش
تو کم مياره

دلم هميشه همه جا بهونه ي توداره ماه با تموم ادعاش پيش
تو کم مياره اخ!

اينقده با نازه نگات منو ديوونه نکن با عشوه هات خونه ي قلب
منو ويرونه نکن

اينقده با ناز نگات منو ديوونه نکن با عشوه و ناز و ادات دل و
ديوونه نکن
دل و
ديوونه نکن
بي خبر از همه جا نمي دوني نمي دوني که بده کار دلي
متهم هستي به اين که نازنين يه کمي زيادي خوش ابو گلي
يه کمي زيادي خوش ابو گلي
مينويسم به حساب هر شبت
حرف هايي که باز نيومد به لبت
نازنينم طلبت نازنينم طلبت نازنينم طلبت باشه طلبت


اينقده با نازه نگات منو ديوونه نکن با عشوه هات خونه ي قلب
منو ويرونه نکن

اينقده با ناز نگات منو ديوونه نکن با عشوه و ناز و ادات دل و
ديوونه نکن

 http://mirsoft.ir width=
 
چشمک
هنوز نگفتي که منو دوستم داري عاشقي و خودت خبر نداري
حرفايي و که لبات بهم نميگه نگات واسم با صد اشاره ميگه
خوشم مياد از اين همه غرورت
از رازو رمز اين همه سکوتت
واسه همينم من تورو دوست دارم
بيشتر از هر کسي قبولت دارم
دل ميزنه واسه تو پر و بالي دوست دارم واي که چه با حالي
خوشا به حالم که تورو دارم چشمک بزن اگه تو دوسم داري

دل ميزنه واسه تو پر و بالي دوست دارم واي که چه با حالي
خوشا به حالم که تورو دارم چشمک بزن اگه تو دوسم داري(2)
فرق تو با خيلي ها اين غروره اينه که جورم با تو خيلي جوره
نگات ديگه ازم نميشه خسته همين نگاته دستو پامو بسته

فرق تو با خيلي ها اين غروره اينه که جورم با تو خيلي جوره
نگات ديگه ازم نميشه خسته همين نگاته دستو پامو بسته

دل ميزنه واسه تو پر و بالي دوست دارم واي که چه با حالي
خوشا به حالم که تورو دارم چشمک بزن اگه تو دوسم داري

دل ميزنه واسه تو پر و بالي دوست دارم واي که چه با حالي
خوشا به حالم که تورو دارم چشمک بزن اگه تو دوسم داري(2)

http://send2all.blogfa.com

منو دل ديوونه (ريمکس)
منو دل ديوونه , اينو خوب ميدونيم
تو ديگه مال من نيستي
دلتنگي شبونه , اين همه بهونه
تو ديگه مال من نيستي

منو دل ديوونه , اينو خوب ميدونيم
تو ديگه مال من نيستي
دلتنگي شبونه , اين همه بهونه
تو ديگه مال من نيستي

منو دل ديوونه , همون دلي که خونه
تو ديگه مال من نيستي
دلتنگي شبونه , اين همه بهونه
تو ديگه مال من نيستي

وقتي قناري عشق , ديگه واسم نميخونه
تو ديگه مال من نيستي
وقتي گل تو باغچه , نميزنه جوونه
تو ديگه مال من نيستي

از روزي که به سادگي , دل منو شکستي
روزي که تو رفتي و با غريبه ها نشستي

تو ديگه مال من نيستي , تو اين ديار بي کسي
تو ديگه مال من نيستي , بياي به دادم برسي

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 22:15  توسط  FA lyric  |